X
تبلیغات
رایتل

فراسوی اطلاعات

تحقیق و مقالات کانال تلگرام https://t.me/farasoinfo

Links

4. کد اصلی پیوند (لینک) دادن.

تبصره 1: آدرس صفحه ی مورد نظرتان را جهت لینک دادن باید به جای YOUR URL جایگزین کنید.
تبصره 2: در خصیصه ی title باید به جای واژه ی TOOLTIP توضیح کوتاهی درباره ی مقصد لینک وارد کنید. (حذف این خصیصه ممانعتی ندارد.)
تبصره 3: در خصیصه ی target که مقدار خصیصه اش در حال حاضر self_ است، میتوانید از مقدار blank_ هم استفاده کنید. فرق این دو مقدار در هدف لینک است یعنی اگر این مقدار بر روی self_ باشد مقصد لینک در همان صفحه اجرا و اگر blank_ مقدار دهی شده باشد مقصد لینک در یک صفحه ی جدید باز خواهد شد.
تبصره 4: به جای واژه های YOUR NAME LINK باید اسمی از لینک وارد کنید. (این اسم در صفحه قابل رویت و برای رفتن به مقصد لینک فعال میشود.) در کل هر تگی مثل تگ <img> بین دو تگ <a></a> قرار گیرد برای لینک فعال خواهد بود. (تگ <img> برای گذاشتن عکسها بکار میرود)

Select All

5. رفتن به مقصد لینک بدون کلیک!

تبصره 1: این کد زمانی فعال میشود که نشانگر موس کاربر بر روی اسم لینک یا تصویر لینک شده قرار گیرد.
تبصره 2: شما فقط باید به جای YOUR URL آدرس مقصد و به جای YOUR NAME LINK اسم لینک را جایگزین کنید.

Select All

6. سفارشی کردن رنگ لینکها توسط شیوه ها. (CSS)

تبصره 1: این کد را بهتر است در قسمت سر یعنی ما بین  دو تگ (<head></head>) قرار دهید.
تبصره 2: من توصیه میکنم که اگر در لیست کد صفحه ی شما دو تگ (<style></style>) وجود دارد فقط کدهای میانی را کپی بگیرید و ما بین آنها بچسبانید. (در صورت که لینکهای شما از قبل سفارشی (فرمت) شده است، میتوانید آنها را حذف و اینها را جایگزین کنید.)

Select All

7. حذف زیر خط لینکها توسط شیوه ها. (CSS)

تبصره 1: این کد را بهتر است در قسمت سر یعنی ما بین  دو تگ (<head></head>) قرار دهید.
تبصره 2: من توصیه میکنم که اگر در لیست کد صفحه ی شما دو تگ (<style></style>) وجود دارد فقط کدهای میانی را کپی بگیرید و ما بین آنها بچسبانید. (در صورت که لینکهای شما از قبل سفارشی (فرمت) شده است، میتوانید آنها را حذف و اینها را جایگزین کنید.)

Select All

8. جعبه ی لینک همراه با دکمه ی تایید.

تبصره 1: در این کد آدرس لینکهای خود را به جای واژه های YOUR URL جایگزین کنید. (YOUR URL2 , YOUR URL1 و ....)
تبصره 2: اسم لینکها هم باید به جای واژه های YOUR NAME URL جایگزین شود. (YOUR NAME URL2 , YOUR NAME URL1 و ....)
تبصره 3: در این کد من جای شش لینک را باز کردم، در صورتی که لینکهای شما بیشتر است میتوانید با اضافه کردن کد زیر در مکان مربوطه به تعداد نیاز از این جعبه لینک به راحتی استفاده کنید. <option value="YOUR URL">YOUR NAME URL</option>

Select All

9. جعبه ی لینک بدون دکمه ی تایید.

تبصره 1: در این کد بجای واژه ی YOUR TEXT اسمی در نظر گرفته و جایگزین کنید. به عنوان مثال: (انتخاب نمایید)
تبصره 2: آدرس لینکهای خود را به جای واژه های YOUR URL جایگزین کنید. (YOUR URL2 , YOUR URL1 و ....)
تبصره 3: اسم لینکها هم باید به جای واژه های YOUR NAME URL جایگزین شود. (YOUR NAME URL2 , YOUR NAME URL1 و ....)
تبصره 4: در این کد من جای شش لینک را باز کردم، در صورتی که لینکهای شما بیشتر است میتوانید با اضافه کردن کد زیر در مکان مربوطه به تعداد نیاز از این جعبه لینک به راحتی استفاده کنید. <option value="YOUR URL">YOUR NAME URL</option>

Select All

10. رقص نور دادن به لینکها.

تبصره 1: این کد را بهتر است در قسمت سر یعنی ما بین دو تگ (<head></head>) کد خودتون بچسبانید.
تبصره 2: در قسمتی از این کد با کمی دقت متوجه خواهید شد که نام بعضی از رنگها به انگلیسی نوشته شده که میتوانید آنها را به دلخواه خود تغییر دهید. (از کد رنگها هم میتوانید استفاده کنید)

Select All

11. لینکهای متحرک.

تبصره 1: آدرس لینکهای خود را به جای واژه های YOUR URL و اسم لینکها را به جای واژه های YOUR NAME LINK جایگزین نمایید.
تبصره 2: در این کد لینکها از پائین به سمت بالا حرکت میکنند، در صورتی که خلاف این را خواستارید میتوانید در خصیصه ی direction که در این کد با واژه ی up مقدار دهی شده است، با واژه ی down مقدار دهی کنید که در این صورت لینکها از بالا به پائین حرکت می کنند.

Select All

12. نمایش اطلاعات مقصد لینک روی نوار وضعیت.

تبصره 1: همانطور که در این کد ملاحضه می کنید، تگهای سر و بدن ( <head></head> و <body></body> ) آمده است. من توصیه میکنم شما محتویات ما بین هر دو تگ را تک تک کپی بگیرید و در قسمت های سر و بدن کد خود بچسبانید تا از تکرار مجدد این دو تگ جلوگیری شود. البته تکرار این دو تگ ممانعتی ندارد ولی بهتر است یکبار تکرار شوند.
تبصره 2: بعد از کپی، در قسمت بدن این کد با یک تگ لینک (<a></a>) برخورد خواهید کرد که باید آدرس مقصد لینک را به جای واژه ی YOUR URL و اسم لینک را به جای واژه ی YOUR NAME LINK جایگزین کنید.

Select All

13. لینک پرینت (چاپ صفحه).

تبصره 1: همانطور که در این کد ملاحضه می کنید، تگهای سر و بدن ( <head></head> و <body></body> ) آمده است. من توصیه میکنم شما محتویات ما بین هر دو تگ را تک تک کپی بگیرید و در قسمت های سر و بدن کد خود بچسبانید تا از تکرار مجدد این دو تگ جلوگیری شود. البته تکرار این دو تگ ممانعتی ندارد ولی بهتر است یکبار تکرار شوند.
تبصره 2: برای تغییر نام لینک، کافی است که به جای Print This Page نام دلخواه تان را وارد نمایید.

Select All

14. منوی لغزان لینک (باز شو).

تبصره 1: همانطور که در این کد ملاحضه می کنید، تگهای سر و بدن ( <head></head> و <body></body> ) آمده است. من توصیه میکنم شما محتویات ما بین هر دو تگ را تک تک کپی بگیرید و در قسمت های سر و بدن کد خود بچسبانید تا از تکرار مجدد این دو تگ جلوگیری شود. البته تکرار این دو تگ ممانعتی ندارد ولی بهتر است یکبار تکرار شوند. دقت داشته باشید که در این کد در تگ بدن ( <body> ) خصیصه ای به نام OnLoad وجود دارد که شما باید (در صورت رعایت عدم تکرار تگ سر و بدن) این خصیصه را با مقدار تعیین شده اش در تگ ( <body> ) بگنجانید.
تبصره 2: در ادامـه ی کد به چـنـد تـگ لیـنـک، در قسـمـت بـدن خـواهـیـد رسـید که به جای آدرس URL لینک آدرس مربوطه را وارد و در ما بــیــن دو تگ (<a></a>) اسم لینک مربوطه را وارد می کنید.

Select All

15. ایجاد ثانیه شمار برای مقصد یک لینک بدون دخالت کاربر.

تبصره 1: این کد را باید در قسمت بدن یعنی ما بین ( <body></body> ) بچسبانید.
تبصره 2: در قسمتی از کد به عبارتی به نام targetURL برخورد خواهید کرد که مقابل آن آدرس وبلاگ من وجود دارد که شما با حذف آدرس من و درج آدرس جدید میتوانید از این کد استفاده کنید.
تبصره 3: در سطری بائین تر از عبارتی در تبصره ی فوق ذکر شد عبارت دیگری به نام countdownfrom=40 وجود دارد که عدد 40 مقدار ثانیه ای است که شمارش شده و بعد از اتمام به مقصد لینک خواهد رفت، شما میتوانید این عدد را کم و یا زیاد معرفی کنید.

Select All

موفق باشید .

تاریخ ارسال: دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1385 ساعت 03:36 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر

پخش فایل صوتی در صفحه ی وب

1. پخش فایل صوتی در پس زمینه ی صفحه ی وب.

تبصره 1: آدرس فایل خود را به جای YOUR URL جایگزین کنید.( باید فایل صوتی خود را قبلا در یک سرور ارائه فضا آپلود کرده باشید . می توانید به آموزش ساخت وبلاگ در سمت راست موضوعات وبلاگم مراجعه کنید .)
تبصره 2: این کد را بهتر است که در قسمت سر، یعنی ما بین دو تگ <head></head> قرار دهید.
تبصره 3: بهترین فایل قابل اجرا با این کد فرمت (mid.*) به علت کمی حجم می باشد.

Select All

2. پخش موزیک همراه با دکمه های کنترل برای کاربر.

تبصره 1: دقت داشته باشید که در این کد آدرس فایل خود را باید در دو جا وارد کنید، آن هم به جای هر دو گزینه ی YOUR URL باید جایگزین شود.
تبصره 2: این کد بر خلاف کد فوق باید در مکان مشخصی در قسمت بدن، یعنی ما بین دو تگ <body></body> قرار گیرد.
تبصره 3: من توصیه میکنم برای فایلهایی که حجم آنها از 200 کیلوبایت بیشتر است از این کد استفاده کنید.

Select All

3. انتخاب موزیک توسط کاربر از روی هارد دیسک خود همراه با تایمر پخش.

تبصره: همانطور که در این کد ملاحضه می کنید، تگهای سر و بدن ( <head></head> و <body></body> ) آمده است. من توصیه میکنم شما محتویات ما بین هر دو تگ را تک تک کپی بگیرید و در قسمت های سر و بدن کد خود بچسبانید تا از تکرار مجدد این دو تگ جلوگیری شود. البته تکرار این دو تگ ممانعتی ندارد ولی بهتر است یکبار تکرار شوند.

Select All
تاریخ ارسال: یکشنبه 6 فروردین‌ماه سال 1385 ساعت 02:14 ق.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 1 نظر

واحد پول کشورهای جهان

 

نام کشور

واحد پول

نام کشور

واحد پول

افغانستان

افغانی

استرالیا

دلار

آلبانی

لک

اتریش

شیلینگ

الجزایر

دینار

آذربایجان

منات

آندورا

فرانک

باهاما

دلار

آنگولا

کوانزا

بحرین

دینار

آرژانتین

پزو

بنگلاندش

تاکا

ارمنستان

درام

باربادوس

دلار

بلاروس

روبل

کوبا

پزو

بلژیک

فرانک

قبرس

پوند

بلیز

دلار

چک

کرونا

بنین

فرانک سی اف

دانمارک

کرون

بوتان

نگولتروم

جیبوتی

فرانک

بولیوی

بولیویانو

دومینیکن

پزو

بوتسوانا

پولا

اکوادور

سوکره

بوسنی و هرزگوین

دینار

مصر

پوند

برزیل

رئال

السالوادور

کولون

برونئی

دلار

اریتره

بیراتیوپی

بلغارستان

لو(لف)

استونی

کرون

برمه

کیات

اتیوپی

بیر

کامبوج

ریل

فیجی

دلار

کامرون

فرانک

فنلاند

مارکا

کانادا

دلار

فرانسه

فرانک

کیپ ورد

اسکودو

گابون

فرانک

شیلی

پزو

گامبیا

دالاسی

چاد

فرانک

گرجستان

لاری

چین

یوان

آلمان

مارک

کلمبیا

پزو

غنا

سدی

کومور

فرانک

یونان

دراخما

کنگو

فرانک

گرانادا

دلار

کاستاریکا

کولون

گواتمالا

کتسال

کرواسی

کونا

گویان

دلار

هائی تی

گورد

مالاوی

کواچا

هندوراس

لمپیرا

مالزی

روپیه

مجارستان

فورینت

مالت

لیره

ایسلند

کرون

موریتانی

اوگوئیا

هندوستان

روپیه

موریس

روپیه

اندونزی

روپیه

مکزیک

پزو

ایران

ریال

میکرونزی

دلار

ایرلند

پوند

مولداوی

لئو

ایتالیا

لیر

موناکو

فرانک

جامائیکا

دلار

مغولستان

توگریک

ژاپن

ین

مراکش

درهم

اردن

دینار

موزامبیک

متیکال

قزاقستان

تنگه

نامیبیا

دلار

کنیا

شیلینگ

نائورو

دلار

کره

وون

نپال

روپیه

کویت

دینار

پالائو

دلار

قرقیزستان

سوم

پاناما

بالبوا

لائوس

کیپ

پاپواگینه نو

کینا

لتونی

لاتس

پاراگوئه

گوارانی

لبنان

پوند

پرو

سول

لسوتو

لوتی

فیلیپین

پزو

لیتوانی

لیتاس

لهستان

زلوتی

مقدونیه

دنار

پرتقال

اسکودو

قطر

ریال

تاجیکستان

روبل

رومانی

لئو

تانزانیا

شیلینگ

روسیه

روبل

تایلند

بات

روآندا

فرانک

تونگا

پاآنگا

عربستان

ریال

ترکیه

لیره

سنگال

فرانک

تونس

دینار

سیشل

روپیه

ترکمنستان

منات

سیرالئون

لئون

اوکراین

گریونا

سنگاپور

دلار

انگلستان

پوند

اسلوونی

تولار

ازبکستان

سوم

سومالی

شیلینگ

ونزوئولا

بولیوار

آفریقای جنوبی

راند

ویتنام

دونگ

اسپانیا

پزوتا

ساموا

تالا

سریلانکا

روپیه

زامبیا

کواچا

سودان

دینار

زئیر

زئیر

سورینام

گیلدر

امارات

درهم

سوازیلند

لیلانگنی

یمن

ریال

سوئد

کرون

واتیکان

لیره

سوئیس

فرانک

اوگاندا

شیلینگ

سوریه

لیر

زیمباره

دلار

تایوان

دلار

   

*برگرفته شده از کتاب راهنمای حل جدول مولف مسعود فراهی *

تاریخ ارسال: یکشنبه 6 فروردین‌ماه سال 1385 ساعت 02:04 ق.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 2 نظر

پایتخت های کشور های جهان

نام کشور

پایتخت

نام کشور

پایتخت

اردن

امان

لائوس

وین تیان

افغانستان

کابل

مالزی

کوالالامپور

ایران

تهران

ویتنام

هانوی

بنگلادش

داکا

هنگ کنگ

ویکتوریا

پاکستان

اسلام آباد

آذربایجان

باکو

ترکمنستان

عشق آباد

ارمنستان

ایروان

سریلانکا

کلمبو

امارات

ابوظبی

عراق

بغداد

بحرین

منامه

فیلیپین

مانیل

بوتان

بوتان

قزاقستان

آلمااتا

تایلند

بانکوک

کره جنوبی

سئول

چین

پکن

سنگاپور

سنگاپور

اتریش

وین

عربستان

ریاض

استونی

تالین

قبرس

نیکوزیا

اسلونی

لوبلیانا

قطر

دوحه

ایتالیا

رم

کره شمالی

پیونگ یانگ

آلبانی

تیرانا

لبنان

بیروت

بلژیک

بروکسل

مغولستان

اولان باتور

بیلوروس

مینسک

هندوستان

دهلی نو

تاجیکستان

دوشنبه

یمن جنوبی

عدن

رومانی

بخارست

اسپانیا

مادرید

سان مارینو

سنت مارین

ازبکستان

تاشکند

فنلاند

هلسینکی

اندونزی

جاکارتا

لهستان

ورشو

برمه

رانگون

مالت

والتا

تایوان

تایپه

مجارستان

بوداپست

تبت

لهاسا

هلند

آمستردام

ژاپن

توکیو

موناکو

موناکو

سوریه

دمشق

اتیوپی

آدیس آبابا

عمان

مسقط

اوگاندا

کامپالا

قزقیزستان

فرونزه

بوتسوانا

گابرون

کامبوج

پنوم پنه

تانرانیا

دارالسلام

کویت

کویت

اوکراین

کیف

مالدیو

ماله

ایرلند جنوبی

دوبلین

نپال

کاتماندو

ایرلند شمالی

بلفاست

یمن شمالی

صنعا

بلغارستان

صوفیه

پرتغال

لیسبون

نروژ

اسلو

چک

پراگ

یونان

آتن

روسیه

مسکو

واتیکان

واتیکان

سوئیس

برن

آنگولا

لوآندا

گرجستان

تفلیس

الجرایر

الجزیره

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

بنین

پرتونوو

لیختن اشتاین

وادوز

توگو

لومو

مولداوی

کیشینف

جیبوتی

جیبوتی

یوگسلاوی

بلگراد

چاد

انجامنا

آندورا

آندورا

زئیر

کینشازا

آفریقای جنوبی

کیپ تاون

سائوتومه

سائوتومه

آفریقای مرکزی

بانگی

سوازیلند

امبابان

بوروندی

بوجومبورا

سیرالئون

فری تاون

تونس

تونس

غنا

اکرا

انگلستان

لندن

کنیا

نایروبی

ایسلند

ریکیاویک

گامبیا

بانجول

لیبریا

مونروویا

بوسنی

سارایوو

مالاوی

لیلونگوه

ترکیه

آنکارا

مراکش

رباط

دانمارک

کپنهاگ

موریس

پورتلوئی

سوئد

استکهلم

ولتای علیا

واگادوگو

فرانسه

پاریس

مکزیک

مکزیکوسیتی

لتونی

ریگا

بلیز

بلموپان

لیتوانی

ویلنا

ترینیداد

پرت اواسپاین

سنت لوسیا

کاستریس

صحرا

العیون

سنت وینسنت

کینگزتاون

کنگو

برازاویل

روآندا

کیگالی

گابون

لیبرویل

زامبیا

کواچالوزاکا

لسوتو

ماسرو

ساحل عاج

آبیجان

مالاگاسی

تاناناریو

سورینام

پارامایبو

مصر

قاهره

سیشل

ویکتوریا

موازمبیک

ماپوتو

کامرون

یائونده

نیجریه

لاگوس

کومور

مورونی

کانادا

اتاوا

گینه

کوناکری

باربادوس

بریج تاون

لیبی

طرابلس

پاناما

پاناما

مالی

باماکو

دومینیکا

روسو

موریتانی

نواکشوت

کوبا

هاوانا

نیجر

نیامی

گواتمالا

گواتمالا

آمریکا

واشنگتن

گرانادا

دسنت جورجز

السالوادور

سانسالوادور

هندوراس

تگوسیگالپا

باهاما

ناسائو

اوروگوئه

مونته ویدئو

جامائیکا

کینگستون

پاراگوئه

آسونسیون

دومینیکن

میودادتروجیلا

شیلی

سانتیاگو

کاستاریکا

سانژوزه

گویان

جورج تاون

زیمباره

هراره

ونزوئلا

کاراکاس

سنگال

داکار

استرالیا

کانبرا

سودان

خرطوم

پاپواگینه نو

پورت مورسبی

سومالی

موگادیشو

تونگا

نوکوآلوفا

تووالو

فونگافالی

پرو

لیما

نیوزلند

ولینگتون

کلمبیا

بوگوتا

ساموای غربی

آپیا

پالائو

کورور

جزایر سلیمان

هونیارا

بولیوی

لاپاز

فیجی

سووا

اکوادور

کیتو

کیریباس

بایریکی

هائی تی

پرتوپرنس

نائورو

یارن

سنت کیتس

باستر

وانواتو

یورت ویلا

اسلواکی

براتیسلاوا

نیکاراگوآ

ماناگوا

میکرونزی

پالیکایر

آرژانتین

بوئنوس آیرس

مقدونیه

اسکوپیه

برزیل


جزایر مارشال

ماجورو

*برگرفته شده از کتاب راهنمای حل جدول مولف مسعود فراهی*

تاریخ ارسال: شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1385 ساعت 12:41 ق.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 29 نظر

میوه ها و رازهای شخصیتی انسان


آیا می دانید که می توانید از روی میوه های انتخاب شده شخصیت آدمها را بشناسیدو بر اساس میوه های مورد نظر بگویید که شرایط روحی وروانی اشخاص مختلف چگونه است؟ پس میوه دلخواه خود را انتخاب کنید و به رازهای شخصیتی خود و دوستانتان پی ببرید.پرتقال

اگرپرتقال میوه محبوب شماست شما آدمی پر قدرت و بسیار صبورید و دوست دارید کارها را به آرامی و با متانت اما درعین حال با درایت کامل و جسارت به انجام برسانید. سختکوش و پر تلاش و کمی خجالتی هستید اما در دوستی می توان بشما اعتماد کرد. شما دوستان خود را با دقت انتخاب کرده وبا تمام وجود به انها عشق می ورزید واز درگیری وتنش به هرقیمت پرهیز میکنید.سیب

چنانچه سیب میوه محبوب شماست فردی اسرافکاروبسیار رک گوهستید. اگر چه ممکن است شخصاٌ بهترین سازمان دهنده ومدیر نباشید اما می توانید رهبر یک تیم کوچک باشید که با تلاش زیاد تیم را به موفقیتهای بزرگ میرسانید. دربیشتر موقعیتها میتوانید بسرعت و بدرستی تصمیم بگیرید. شما از سفرهای کوتاه و غیرمنتظره لذت میبرید. زمانی که با شریک زندگی خود بسر می برید جذاب و خونگرم بنظر می آیید وبشدت عاشق زندگی بمفهوم واقعی آن هستید.آناناس

بسیار سریع تصمیم میگیرید وسریعترازآن عمل می کنید. در تغییر شغل و خطر کردن درزمینه اجتماعی شجاع و بی باک هستید. شما دارای یک توانایی استثنایی در مدیریت می باشید ونمی گذارید کار روی دستتان بماند.

دوست دارید مورد اعتماد دیگران باشید معمولا خیلی سریع با دیگران ارتباط دوستانه برقرار نمی کنید ولی به محض انجام اینکاردوستتان را برای همیشه برای خود نگه می دارید. بندرت بدنبال زندگی رمانتیک می روید وشریک شما غالبا بواسطه این صفات ممتاز تحت تاثیرتان قرار میگیرد اما از توانایی شما در نشان دادن این احساسات ناامید است.موز

عاشقان موزا فردی دوست داشتنی آرام گرم و طبیعتا با احساس هستید. شما غالبا از نداشتن اعتماد بنفس وخجالتی بودن دررنج هستید. دیگران از طبع آرام و شیرینتان سوء استفاده کرده وسعی می کنند به این وسیله برای خود موقعیتهای جالبی را رقم بزنند. عاشق شریک زندگی خود درتمام زمینه ها هستید واین عشق بخاطر زیبایی جسمی و روحی اوست! بخاطر روشی که دارید روابط شما با او همواره دریک هماهنگی کامل است.نارگیل

شما دوستداران این میوه سنگین و کمیاب افرادی جدی با فکر وبا شعور هستید. از روابط اجتماعی لذت می برید و بویژه روی همراهان و دوستان خود حساسیت خاصی دارید. ممکن است کمی خودخواه بنظر آیید اما لزوما چنین صفتی در شما برجسته نمی شود. شما فردی سریع الانتقال آگاه و گوش بزنگ هستید که در این زمینه شغلی همیشه در بالاترین رده قرار داشته و به بهترین نحو کارها را انجام می دهید. شما نیاز به شریکی عاقل داشته و عقل و احساس را باهم در این مسئله دخالت نمی دهید.گیلاس

چنانچه گیلاس میوه محبوب شماست زندگی همیشه به شیرینی که در نظر دارید خود را بشما نشان نمی دهد. فراز و فرود در زندگیتان زیاد است بویژه در موقعیتهای حرفه ای و کاری . شما همیشه ودرهرپروژه ای کمی پول بدست می آورید و نه بمقدارزیاد. ذهنی فعال وخلاق داشته و غالبا بدنبال چیزهای نوهستید. شما شریکی صمیمی و وفادارهستید اما اثر گذاشتن بر احساسات شما کار ساده ای نیست. خانه تان برای شما بمنزله بهشت است و هیچ چیزی را بیشترازاین دوست ندارید که درمنزل باشید ودوستان وآشنایان و افراد خانواده شما را دوره کنند.انگورسیاه

بطورکلی آدمی مودب وخوشروهستید اما گاهی اوقات سریع وبشدت عصبانی می شوید هرچند به همان سرعت نیزعصبانیت شما فروکش می کند. اززیباییها به هرشکلی که باشد لذت می برید. بسیارمحبوب ومورد علاقه دیگران هستید واین محبوبیت بعلت طبیعت گرم شماست. شوروشوق و علاقه وافری به زندگی دارید وازهرکاری که می کنید لذت می برید اعم ازلباس پوشیدن خوردن وخوابیدن. شریک شما باید درتمام شوروعلاقه شما سهیم باشد تا بتواند ازتمام چیزی که به اوهدیه می دهید لذت ببرد!هلو

درست مثل هلو شما از عصاره زندگی لذت میبرید. فردی رک گوبوده و روشی دوستانه دارید در بخشش و فراموش کردن نظیر ندارید و برای دوستیها ارزش بسیار زیادی قائل هستید. حس استقلال طلبی در شما بسیار قوی است و این امر از شما فردی راستگو ساخته است.

عاشقی ایده آل صبور صمیمی و یکرنگ هستید با این حال به هیچ وجه دوست ندارید احساسات خود را در ملاء عام بروز دهید.گلابی

چنانچه فکر خود را معطوف به انجام کاری میکنید میتوانید آن را با موفقیت به انجام برسانید. شما دوست دارید که نتیجه تلاشهایتان را بسرعت ببینید. از انگیزه های مفید ذهنی لذت برده و دنباله رو آن هستید. کمی خجالتی به نظر میرسید و در بیان احساسات خود چندان راحت نیستید. زمانی که بدنبال شریک زندگی هستید به هوش سرشار دید وسیع و دل دریایی اش اهمیت میدهد.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1385 ساعت 07:33 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر

عشق

 
توی ژاپن

جوان اولی از عشق جوان دومی نسبت به دختر محبوبش متاثر میشه و خودکشی می کنه! جوان دومی هم از مرگ همنوع خودش اونقدر اندوهگین میشه که خودکشی می کنه! بعدش برای دختر ژاپنی هم چاره ای جز خودکشی نیست!

توی اسپانیا
مرد اولی توی دوئل ، مرد دومی رو از پای در میاره و با زن محبوبش به آمریکای جنوبی فرار می کنن!

توی انگلستان
دو تا عاشق با کمال خونسردی حل قضیه رو به یه شرط بندی توی مسابقه ء اسب سواری موکول می کنن! اسب هر کدوم برنده شد ، معشوق مال اون میشه!

توی فرانسه
خیلی کم کار به جاهای باریک می کشه! دو تا مرد با همدیگه توافق می کنن که خانم مدتی مال اولی و مدتی مال دومی باشه!

توی استرالیا
دو تا مرد بر سر ازدواج با معشوق مشترک سالها مشاجره می کنن! این مشاجره اونقدر طول می کشه تا یکی از طرفین پیر بشه و بمیره ، یا از یه مرضی بمیره! اونوقت اونکه زنده مونده با خیال راحت به مقصودش می رسه!

توی قفقاز
جوان اولی دختر محبوب رو بر می داره و فرار می کنه! دومی هم دختر رو از چنگ اولی می دزده و پا به فرار می ذاره! باز اولی همین کار رو می کنه و این ماجرا دائما« تکرار میشه!

توی نروژ
معشوقه ء دو مرد برای اینکه به جدال و دعوای اونها خاتمه بده خودشو از بالای ساختمون مرتفعی میندازه پایین و غائله ختم میشه!

توی آفریقا
قضیه خیلی ساده ست و جای اختلاف نیست! دو تا مرد ، زنی رو که می خوان عقد می کنن و علاده بر اون ، بیست تا زن دیگه هم می گیرن!

توی مکزیک
کار به زد و خورد خونینی می کشه و یکی از طرفین کشته میشه! ولی بعدش اونکه رقیبش رو کشته از دختر مورد نظر دلسرد میشه و دخترک بی شوهر می مونه!

توی آمریکا
حل قضیه بستگی به زن داره و هر کس رو انتخاب کرد با اون ازدواج می کنه!

توی ایران
فقط پول موضوع رو حل می کنه! پدر و مادر دختر می شینن با همدیگه مشورت می کنن و خواستگاری که پولدار تر و گردن کلفت تره رو انتخاب می کنن! عاشق شکست خورده اگه توی عشقش جدی باشه یا باید خودشو بکشه یا رقیب رو از میدون به در کنه یا افسردگی می گیره و ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1385 ساعت 07:31 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر

درس 1 - ایجاد اولین سند HTML


بعد از خواندن این درس توانائیهای زیر را در ساخت صفحات وب بدست می آورید:
1- آشنایی و درک تگهای HTML
2- باز کردن محیط کاری متناسب برای ایجاد یک سند HTML
3- استفاده از یک Editor (ویرایشگر متنی )
4- وارد کردن مطالبی به عنوان توصیه بطوریکه در صفحه نشان داده نشود
5- باز کردن سند در Browser برای نمایش آن تحت وب

1- تگ های HTML

وقتی یک مرورگر وب صفحه ای مانند صفحه فوق که شما مطالعه می کنید را نشان می دهد، صفحه از یک فایل متنی خوانده میشود.
کدهای ویژه ای بکار برده شده اند که با علامات <> نشانه گذاری شده اند. قالب عمومی تگ های HTML بصورت فوق می باشد :
< نام تگ / >رشته کاراکتری < نام تگ >
(البته بعضی تگها بصورت فرد عمل می کنند )
مانند:

این تگ بیان می کند که مرورگر وب متنی را بصورت زیر نمایش می دهد :
What are HTML tags
- بعدا در مورد تگهای < Hn > توضیح بیشتری خواهیم داد.

تذکر :

مرورگر وب نسبت به استفاده از حروف بزرگ یا کوچک حساسیت ندارد.بر خلاف برنامه های کامپیوتر ، اگر شما ایرادی در HTML داشته باشید ، کامپیوتر شما دچار هنگ نمی شود و ایراد بسادگی با رفتن در داخل سند HTML بر طرف میشود. مرورگر شما ، دارای یک سند لغات کوچک می باشد . یکی از جنبه های جذاب HTML ، این است که اگر Browser شما نداند که تگی که در آن نوشته شده چیست ، آن را نادیده می گیرد. برای مثال :

مثلا تگ < H3 > < /H3 > مورد حمایت مرورگر قرار می گیرند . ولی با مرورگرهای فعلی < wiggle /> و < wiggle > حمایت نمی شوند . اگر ما برنامه نویس یک مرورگر وب بودیم عملکردی برای تگ < wiggle > در نظر می گرفتیم .

2- باز کردن محیط کاری

برای کامل کردن این بحث ، از ابتدا بهتر است که یک پنجره جدید ایجاد کنید. برای اینکه به شما اجازه می دهد که ضمن نگهداری پنجره فعلی ، پنجره ای جدید برای کار خودداشته باشید. شما خیلی راحت می توانید بین پنجره ها و اطلاعات مختلف گردش داشته باشید . مراحل ایجاد محیط کاری را در اینجا بیان می کنیم :
1- از منوی File مرورگر خود ، گزینه New Window را انتخاب کنید . پنجره دوم ظاهر می شود . اولین پنجره کتاب شماست و پنجره دوم محیط کاری برای تکمیل دروس HTML
2- فایل متنی خود را باز کنید
3- ایجاد سند HTMl
یک سند HTML شامل دو قسمت می باشد ( قسمت های تیتر و بدنه )
- قسمت تیتر ، شامل اطلاعاتی در مورد سندی که نشان داده می شود است .
- بدنه ، شامل کلیه مواردی می باشد که در یک صفحه وب نشان داده می شود .

نمونه یک سند HTML


استفاده از مطالبی که توضیح راجع به سند باشد و در صفحه نشان داده نمی شود

هر آنچه در صفحه نشان داده می شود
این تگ توضیحاتی دارد مبنی بر اینکه برای نوشتن این صفحه از کدام ورژن HTML استفاده شده است . تمامی مندرجات صفحه بین 2 دو تگ < HTML> و < html /> نوشته می شود . ابتدا < Head > و < head / > و سپس < body > و < body / > < ! …… > متنی که ما بین تگ فوق نوشته می شود ، در صفحه وب نمایش داده نمی شود، ولی این اطلاعات در اختیار کسی قرار می گیرد که Source یک صفحه وب را که در پشت صفحه وب قرار دارد می بیند .
وقتی صفحه وب شما دچار پیچیدگی می شود، این مطالب و کدها می تواند برای به روز کردن صفحه وب شما مفید باشد . اینجا به ذکر مراحل ایجاد سند HTML می پردازیم :
1- Editor متنی خود را باز کنید
2- و مطالب زیر را در آن وارد کنید :

موقعیت تگ < title > و < title /> داخل دو تگ < head > و < head /> می باشد و این که در صفحه نشان داده نمی شود پس کار آن چیست ؟
تگ < html > شناسه یگانه ای است برای هر سند HTML و در قسمت Title bar بار مرورگر شما نمایش داده می شود .
در درس 3 شما می آموزید که چگونه رشته کاراکتر را برای Title اضافه کنید و در صفحه وب شما ظاهر شود . ذکر این نکته ضروری است که دراین تگ توضیح اسم نویسنده و تاریخ ایجاد سند HTML ذکر می شود و شما می توانید هر نکته ای را درون این تگها نمایش دهید . ولی فقط در سند HTML قابل رویت می باشد و در صفحه وب شما قابل مشاهده نیست.
3- سند خود را به نام Lesson1.html ذخیره کنید و آن را در فولدر خاص مورد نظر خود نگهداری کنید .

تذکر ( برای استفاده کنندگان ویندوز 3.1 ) :

شما باید سند HTML خود را با نام HTM .نام فایل ذخیره کنید . بنابراین نام فایل شما در این مثال Lesson1.htm خواهد بود . نگران نباشید مرورگر شما به اندازه کافی هوشمند می باشد و می داند که آخر نام فایل شما HTM می باشد . HTM نیز یک فایل HTML می باشد .
استفاده کنندگان ویندوز 95 به بالا می توانند نام فایل را Lesson1.html قرار دهند . طبق مثال فوق با استفاده از این اسم و پسوند مرورگر فایل شما را مانند یک فایل HTML می خواند و آن را بصورت صفحه وب نشان می دهد .

نمایش سند در یک صفحه وب

1- بر گردید به مرورگر وب که برای محیط کاری از آن استفاده می کنید . از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید .
2- از کادر محاوره ای که باز می شود ، سند مورد نظر ایجاد شده را باز کنید .
3- حال در Title bar مرورگر خواهید دید Lesson 1

چک کردن فایل

سند خود را با صفحه وبی که در پیش رو داریدمقایسه کنید، بعد از نگاه کردن نمونه از دکمه Toolbar back استفاده کنید تا مرورگر شما دوباره به این صفحه باز گردد . اگر سند شما با سند نمونه تفاوت داشت دوباره مروری بر مطالبی که وارد کردید داشته باشید . از اشتباهات معمولی که وجود دارد عدم مشاهده Titlebar می باشد . متنی که بین تگ های < title > و < title /> قرار داده شده در Title بار نشان داده نمی شود . از اشتباهات معمول دیگر برای کسانی است که از برنامه های پردازشگر لغات برای Type HTML استفاده می کنند و نمیتوانند آن را در مرورگر باز کنند .در این صورت صفحه آنها پر از کاراکترهای اضافی است .
اگر شما به دنبال یک Editor ساده و ارزان هستید پیشنهاد ما به شما Notepad می باشد

مرور عناوین

1- تگ های HTML چه هستند ؟
2- متن تگ Title در کجا قرار می گیرد؟
3- چه مراحلی را برای ایجاد یک سند HTML باید دنبال کرد ؟
4- چگونه یک تگ توضیح ایجاد می شود ؟
5- چگونه می توانید سند HTML خود را در مرورگر نمایش دهید ؟

یک تمرین :

یک سند HTML که شامل تگ Title باشد ایجاد کنید و سپس آن را در مرورگر نمایش دهید . "حال صفحه اول شما ساخته شد"
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1385 ساعت 09:51 ق.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 2 نظر
( تعداد کل: 14 )
<<   1      2   
صفحات