+ Disk Defragmenter نرم افزار سیستمی ویندوز
هدف این ابزار در ویندوز ، سازماندهی فضای اشغال شده از هارد دیسک است که توسط فایلها ایجاد می شود. برای مثال فرض کنید شما یک فایل بزرگ دارید و بروی دیسک شما ، آن فایل بر روی سه ناحیه آزاد در هارد تقسیم شده است . بخش اول فایل می تواند در ابتدای هارد دیسک ، بخش دوم در انتها و بخش سوم در میان آن واقع شود . هر زمان که شما این فایل را باز می کنید ، اطلاعات باید از سه قسمت ابتدایی ، انتهایی و میانی دیسک فراخوانی شود و این موجب می شود زمان بیشتری برای باز کردن فایل تلف شود ، یا به عبارتی فایل دیرتر اجرا شود . لذا هدف اصلی ابزار Disk Defragmenter نیز قرار دادن هر فایل در فضاهای مرتب و کنار هم بر روی دیسک است ( این فضاها کلاستر Cluster نامیده می شوند ) . به گونه ای هنگام پردازش فایل ، از یک مسیر بر روی دیسک قابل خواندن باشد . حال که دلیل استفاده از این برنامه سیستمی ویندوز دانسته اید برای دسترسی به آن می توانید از مسیر زیر استفاده کنید : Start / All Programs / Accessories / System Tools پس از اجرای برنامه ، در بالای آن لیستی از پارتیشن های موجود در سیستم ( درایوها ) نمایش داده می شود. پارتیشن مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی کلید Analyze کلیک کنید . پس از اتمام آنالیز ( خیلی وقت گیر نیست ) با پنجره ای مواجه خواهید شد . چنانچه شما با پیغامی مواجه شدید که نیازی به مرتب سازی نیست ، می توانید با کلیک بر روی Close ، از محیط خارج شوید . در غیر این صورت با کلیک بر روی Defragment ، عملیات مرتب سازی آغاز می شود . گزینه View Report هم شامل اطلاعاتی در مورد پارتیشن مربوطه است که از عملیات آنالیز دیسک حاصل شده است . در پایین برنامه ( نوار وضعیت ) پیشرفت کار را بر حسب درصد بیان می کند . کمی بالاتر از آن ، ناحیه ای از رنگ های متداخل را می بینید که هر از گاهی تغییر می کند . این ناحیه بیانگر وضعیت فایل ها بر روی دیسک شماست . ● رنگ قرمز : فایل های نامرتب ● رنگ آبی : فایل های مجاور و به هم پیوسته ( مرتب شده ) ● رنگ سبز : فایل هایی که قابلیت جابجایی ندارند ● رنگ سفید : فضای خالی دیسک پس از اتمام عملیات ، با منوی دیگری مواجه می شود که شامل دو گزینه View Report و Close است . View Report گزارشی است از عملیات مرتب سازی دیسک ، و Close بستن محیط برنامه و خاتمه عملیات. در ضمن توصیه می شود که در صورتی که با کامپیوتر خود به صورت متعارف کار می کنید . هر ماهه یکبار عمل Defrag را انجام دهید . انجام افراطی آن ، باعث فرسودگی هد ( سوزن ) هارد دیسک و سایر اجزاء خواهد شد .


چهارشنبه 3 مرداد 1386

عنوان آخرین یادداشتها