X
تبلیغات
رایتل

فراسوی اطلاعات

تحقیق و مقالات کانال تلگرام https://t.me/farasoinfo

آبشان از یک جوی نمی رود

هر گاه بین دو یا چند نفر در امری از امور توافق و سازگاری وجود نداشته باشد، به عبارت بالا استناد و استشهاد میکنند. در این عبارت مثلی به جای "نمی رود" گاهی فعل "نمی گذرد" هم به کار می رود، که در هر دو صورت معنی و مفهوم واحد دارد.

اما ریشه این ضرب المثل:

سابقاً که شهرها لوله کشی نشده بود سکنه هر شهر برای تأمین آب مورد احتیاج خود از آب رودخانه یا چشمه و قنات، که غالباً در جویهای سرباز جاری بود استفاده می کردند. به این ترتیب که اول هر ماه، یا هفته ای یک بار، بسته به قلت یا وفور آب، حوضها و آب انبارها را با آب جوی کوچه پر می کردند و از آن برای شرب و شستشو و نظافت استفاده می کردند. در همین شهر تهران که سابقاً آب قنوات جریان داشت و اخیراً آب نهر انشعابی کرج نیز جریان دارد، ساکنان هر محله در نوبت آب گیری - که آب در جوی آن محله جریان پیدا می کرد - قبلاً آب انبارها و حوضهایشان را کاملاً خالی و تمیز می کردند و سپس آب می گرفتند. تهرانیها پس از آنکه آب انبارها را پر می کردند، معمولشان این بود که مقداری نمک هم در آب انبار می ریختند تا آب را تصفیه کند و میکربها را بکشد. پر کردن آب انبارها غالبا هنگام شب و در میان طبقات ممتازه و آنهایی که رعایت بهداشت را می کردند، بعد از نیمه شب انجام می شد. چه هنگام روز به علت کثرت رفت و آمد و ریختن آشغالها و کثافات در جویها، و مخصوصاً شستن ظروف و لباسهای چرکین که در کنار جوی آب انجام می گرفت، غالباً آب جویها کثیف و آلوده بوده است. به همین جهات و علل هیچ صاحب خانه ای حاضر نمی شد حوض و آب انبار منزلش را هنگام روز پر کند و این کار را اکثراً به شب موکول می کردند که جوی تقریباً دست نخورده باشد.

طبیعی است در یک محله که دهها خانه دارد و همه بخواهند از آب یک جوی در دل شب استفاده کنند، چنانچه بین افراد خانواده ها سازگاری وجود نداشته باشد، هر کس می خواهد زودتر آب بگیرد. همین عجله و شتاب زدگی و عدم رعایت تقدم و تأخر موجب مشاجره و منازعه خواهد شد. شبهای آب نوبتی در محله های تهران واقعاً تماشایی بود. زن و مرد و پیر و جوان از خانه ها بیرون می آمدند و چنان قشقرقی به راه می انداختند که هیچ کس نمی توانست تا صبح بخوابد.

شادروان عبدالله مستوفی می نویسد: «من کمتر دیده ام که دو نفر از یک جوی آب می برند از همدیگر راضی باشند و اکثر بین دو شریک شکراب می شود».

موضوع آب بردن از یک جوی یا یک نهر و منازعات فیمابین تنها اختصاص به شهر نداشت، بلکه در روستاها که از آب رودخانه در یک نهر مشترک، به منظور آبیاری و کشاورزی، آب می بردند؛ اختلاف و ناسازگاری روستاییان بیشتر از شهریها حدت و شدت داشت. زیرا در شهرها منظور این بود که حوض و آب انبار منزلشان را چند ساعت زودتر پر کنند ولی در روستاها موضوع آب گیری و آبیاری جنبه حیاتی داشت. روستاییان مقیم دو یا چند دهکده که از یک جوی حقابه داشته اند از بیم آنکه مبادا مدت جاری بودن آب در جوی مشترک قطع شود و آنها موفق نشوند که مزارعشان را مشروب کنند، با داس و بیل و چوب به جان یکدیگر می افتادند و در این میان قهراً عده ای زخمی و احیاناً کشته می شدند. با وجود آنکه شبکه آبیاری کشور با بستن سدهای بزرگ و کوچک تا حدود مؤثری از نارضایی روستاییان کاسته است، مع هذا هنوز موضوع ناسازگاری آنها کم و بیش به چشم می خورد. کما اینکه در منطقه مازندران چون کشت برنج به آب فراوان احتیاج دارد، هر سالی که احساس کم آبی شود، روستاییانی که از یک نهر یا یک جوی آب می گیرند به طور چشمگیر و خطرناکی با یکدیگر منازعه می کنند و هنگامی که قلت آب از حدود متعارف تجاوز کند، کار مجادله بالا می گیرد و یک یا چند نفر مقتول و یا شدیداً مجروح می شوند. به همین جهت است که به طور مجازی در رابطه با سوءتفاهم و مشاجره بین دو نفر، جمله آبشان از یک جوی نمی گذرد، که کنایه از عدم سازگاری بین طرفین قضیه است، موقع استعمال پیدا می کند و در نظم و نثر پارسی نظایر بی شمار دارد.

تاریخ ارسال: شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1384 ساعت 06:38 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر

آب از سرچشمه گل آلود است

اختلال و نابسمانی در هر یک از امور و شئون کشور ناشی از بی کفایتی و سوء تدبیر رئیس و مسئول آن مؤسسه یا اداره است. چه تا آب از سرچشمه گل آلود نباشد به آن تیرگی نمی گذرد و با آن گرفتگی با سنگ و هر چه سر راه است؛ برخورد نمی کند. عبارت مثلی بالا با آنکه ساده بنظر می رسد، ریشه تاریخی دارد و از زبان بیگانه به فارسی ترجمه شده است.

خلفای اموی جمعاً چهارده نفر بودند که از سال 41 تا 132 هجری در کشور پهناور اسلامی خلافت کرده اند. اگر چه در میان این خلفا افراد محیل و مدبری چون معاویه و عبدالملک مروان وجود داشته اند، ولی هیچ یک از آنها در مقام فضیلت و تقوی و بشر دوستی همتای خلیفه هشتم عمربن عبدالعزیز نمی شدند. این خلیفه تعالیم اسلامی را تمام و کمال اجرا می کرد و دوران کوتاه خلافتش توأم با عدل و داد بوده است. بدون تکلیف و تجمل زندگی می کرد و برای تأمین معاش روزانه بیش از دو درهم در روز از بیت المال برنمی داشت. نسبت به خاندان رسالت، خاصه حضرت علی بن ابی طالب (ع) قلباً عشق می ورزید و از اینکه آن افصح متکلمان را در میان دو نماز و در کوی و برزن سب و لعن می کردند چون خاری دل و جانش را می خلید و بالاخره با هوشمندی و تدبیری بس عاقلانه که از حوصله این مقال خارج است، سب و لعن امیر مؤمنان را ممنوع داشت و با این پایمردی و فداکاری در زمره اتقیا و نیکمردان عالم درآمد. روزی همین خلیفه از عربی شامی پرسید: «علاملان من در دیار شما چه می کنند و رفتارشان چگونه است؟». عرب شامی با تبسمی رندانه جواب داد: «چون آب در سرچشمه صاف و زلال باشد در نهرها و جویبارها هم صاف و زلال خواهد بود.». همیشه آب از سرچشمه گل آلود است. عمر بن عبدالعزیز از پاسخ صریح و کوبنده عرب شامی به خود آمد و درسی آموزنده بیآموخت.

بعضیها این سخن را از حکیم یونانی ارسطو می دانند، آنجا که گفته بود: « پادشاه مانند دریا، و ارکان دولت مثال انهاری هستند که از دریا منشعب می شوند.»، ولی میرخواند آنرا از افلاطون می داند که فرمود: «پادشاه مانند جوی بزرگ بسیار آب است که به جویهای کوچک منشعب می شود. پس اگر آن جوی بزرگ شیرین باشد، آب جویهای کوچک را بدان منوال توان یافت، و اگر تلخ باشد همچنان». فریدالدین عطار نیشابوری این موضوع را به عارف عالیقدر ابوعلی شقیق بلخی نسبت میدهد که چون قصد کعبه کرد و به بغداد رسید، هارون الرشید او را بخواند و گفت: «مرا پندی ده». شقیق ضمن مواعظ حکیمانه گفت: «تو چشمه ای و عمال جویها. اگر چشمه روشن بود، تیرگی جویها زیان ندارد، اما اگر چشمه تاریک بود به روشنی جوی امیدی نبود». در هر صورت این سخن از هر کس و هر کشوری باشد، ابتدا به لسان عرب درآمد و سپس به زبان فارسی منتقل گردید، ولی به مصداق الفضل للمتقدم باید ریشه عبارت مثلی بالا را از گفتار افلاطون دانست که بعدها متأخران آن عبارت را به صور و اشکال مختلفه درآورده اند.  

تاریخ ارسال: شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1384 ساعت 06:37 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر

هک کردن پسورد ویندوز xp !!!

در مجله دانش و کامپیوتر شماره 42 (فروردین 1384) صفحه 24 مطلبی با عنوان هک کردن پسورد ویندوزxp ذکر شده و نحوه کار را هم بدین صورت بیان کرده بود که سیستم را راه اندازی کنید, قبل از بالا آمدن ویندوز با صفحه ای مواجه خواهید شد که نام کاربران مختلف سیستم را نشان میدهد در چنین حالتی کلیدهای ctr+alt+delete را دو بار پشت سر هم فشار دهید در کادر کوچکی که ظاهر شده و شناسه کاربری و رمز عبور را طلب میکند در قسمت شناسه کاربری administrator را وارد نموده و قسمت پسورد را خالی گذاشته و اینتر کنید و با حساب مدیر که همه مجوزها را هم داراست وارد سیستم شوید در این صورت حتی میتوانید مجوز کنترل از راه دور remote)) را هم برای خود صادر کنید مسأله ای که واقعاً عجیب بنظر میرسد انتخاب عنوان (هک پسورد ویندوز xp) برای عمل مذکور است در حالیکه همه میدانیم نه بر هر عملی میشود عنوان هک را اطلاق کرد و نه بر هر فردی عنوان هکر را.

بله اگر مدیر سیستم در موقع نصب ویندوز رمز عبوری برایadministrator  تعیین نکرده باشد می توان از این نقطه ضعف در جهت ورود به سیستم استفاده کرد. ولی آیا میشود این عمل را هک پسورد ویندوز عنوان نمود؟ و اگر کسی با استفاده از این روش وارد سیستم شد اطلاق عنوان هکر برای چنین شخصی میتواند معقول باشد؟ - البته ناگفته نماند که ماهنامه مذکور یکی ازمعدود ماهنامه هایی است که مطالب آن برای اکثر کاربران قابل استفاده بوده و در جهت حل مشکلات کاربران میتواند راهگشا باشد وانصافاً یکی از نشریات خوب و مفید در این زمینه میباشد و طبعاً از این جهت هم انتظار از چنین نشریه ای بسیار بالا است- ولی بحث ما این است که نه اطلاق چنین عناوینی (هک پسورد ویندوز) برای چنین مطالبی درست بوده و نه اینکه مدیران سیستمهای رایانه ای را میشود تا این اندازه ناآگاه به این گونه مسائل ابتدایی قلمداد کرد علی الخصوص که بحث امنیت کامپیوتر و سیستمهای رایانه ای به یکی از مباحث داغ محافل کامپیوتری و مجلات و وبلاگها تبدیل شده است و چه بسا شرکتها و نهادها نیز مبالغ هنگفتی را در جهت حفظ امنیت سیستمهایشان خرج کرده و افرادی را برای همین منظور با عنوان کارشناس امنیت استخدام می کنند و کدام مدیری است که نسبت به چنین مسایل پیش پا افتاده ای ناآگاه بوده و با این ناشیگریهای کودکانه امنیت شبکه های خود را به خطر انداخته و برای خود ایجاد مشکل نماید, خاصه آنکه مدیران با تجربه و کار کشته هم هیچ وقت کاربران را افرادی کم اطلاع تلقی نکرده و اتفاقاً بهتر از همه میدانند که باید در چنین مواردی اصل را برآگاهی کاربران بنا نهاد.

ولی گذشته از این در بعضی از وبلاگها که تعدادشان متأسفانه کم هم نیست بعضی مطالب را در همین رابطه - بحث login  شدن به ویندوزxp بدون داشتن پسورد - عنوان کرده و میکنند که واقعاً به قول یکی از دوستان جای بسی بحث وگفتگوست!!!

عنوان میشود که جهت ورود به سیستم بدون هیچ پسوردی (نه ادمین نه غیر ادمین) کافی است سیستم را راه اندازی کرده و دکمه F8 را بزنید و در صفحه سیاهی که با عنوانwindows dvanced options menu  ظاهر میشود بر حسب نیاز یکی از گزینه های safe mode و یا command prompt  را انتخاب نمایید. وقتی ویندوز بالا آمد و صفحه دسکتاپ ظاهر شد !!!!, دستورcontrol userpasswords2  را اجرا کنید!!! و بقیه داستان.

در حالیکه اگر افرادی که چنین مسائلی را عنوان می نمایند, فقط یکبار از طریق یکی از این گزینه ها چه  safe mode و چه safe mode with command prompt  به سیستم  loginمیشدند متوجه این قضیه میشدند که ورود به سیستم از طریق این گزینه ها ما را از وارد کردن رمز عبور معاف نخواهد کرد و وارد شدن به سیستم در هر حالتی فقط با وارد کردن و آگاهی از رمز عبور میسر خواهد شد و اتفاقاً مشکل فراموش کردن و نداشتن رمز عبور است و الا اگر کاربر از رمز عبور اطلاع داشت چه نیازی بهsafe mode  وcommand prompt  بود!!! و اصلاً چه نیازی به طرح چنین سؤالاتی بود, تازه حتی اگر فردی رمز عبور limit user را هم بداند نمی تواند دستور control userpasswords2 را اجرا نماید برای اینکه به غیر ازadministrator  به هیچ کاربر دیگری این قبیل صلاحیتها اعطا نمیشود چرا که دستوراتی از این دست از ابزارهای مهم و حیاتی مدیریت کاربران شبکه بوده و حایز اهمیت فراوانی است. البته کسی منکر این قضیه نیست که محصولات نرم افزاری مایکروسافت به لحاظ امنیتی در سالهای اخیر با مشکلاتی همراه بوده و دردسرهایی را هم برای کاربران فراهم کرده است ولی نه به این حد که شما بدون داشتن هیچ رمز عبوری به راحتی آب خوردن آنهم با حساب نامحدود administrator  وارد سیستم شده و آن را در اختیار بگیرد.

تاریخ ارسال: شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1384 ساعت 06:31 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر

استفاده از مزایای سیستم فایلی NTFS

اگر هنوز از سیستم فایلی FAT32 استفاده میکنید در صورتیکه از مزایای سیستم فایلی  NTFS

 (new technology file system) یا (NT file system) آگاه شوید مطمئناً به استفاده از این نوع سیستم فایلی متمایل خواهید شد.

اما خلاصه ای از مهمترین مزایای سیستم فایلی NTFS

1 - با استفاده از قابلیتهای جدید و پیشرفته امنیتی میتوان سطح دسترسی کاربران را نسبت به عناصر تعیین نمود. در این نوع سیستم فایلی هر عنصر دارای ACL (Accsses control list) میباشد.

2 – از پیکربندیهای خطاپذیر دیسک همچون Raid5  یاMirroring  بهره جست.

3 – امکان ذخیره فایلهای بزرگتر از 4 Gig

4 – امکان فورمت پارتیشنهای بزرگتر از 32 Gig

5 – پایداری بیشتر وآسیب پذیری کمتر نسبت به خطاها وخرابیها.

6. استفاده بهینه از هارد دیسک و بهبود نسبی اتلاف کلاسترها.                                                 اما جهت تبدیل فایل سیستمیFATt32   به NTFS   کافیست دستور زیر را در خط فرمان صادر نمائید: convert x:/fs:ntfs تا بعد از restart نمودن بتوانید ازمزایای این نوع فایل سیستمی بهره ببرید بدیهی است که در دستور مذکور منظور از حرف x درایو و به عبارتی پارتیشن مورد نظر میباشد.

تاریخ ارسال: شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1384 ساعت 06:30 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر

Nanno Technology

نانو تکنولوژی یعنی تولید و تکثیر مواد در ابعاد بسیار کوچک در حد اتم و مولکول البته قبلاَ استاندادهایی برای واحد طول و حجم و ... طراحی شده است موسسه استانداردهای ملی آمریکا ی یک بخش هماهنگ کننده جدید بنام هیات استانداردهای نانو تکنولوژی ANSI-NSP برای توسعه استانداردهای در حوزه فناوری نانو بوجود آورده است . هر روز قطعاتی تولید می شود که بر اساس ابعاد کوچکشان خواص ویژه ای دارند پس ضرورت رسیدن به زبانی مشترک در این زمینه بیشتر احساس می شود .

شاید باور نکنید ولی برای فرستادن یک موشک به فضا در حال حاضر با استفاده از این ابعاد کوچک 30 در 30 cm کافی است. اما چند نمونه بارز استفاده از نانو تکنولوژی:

محققان کانادایی نشان دادند که نانو تکنولوژی می تواند به ابداع سیستم اینترنتی تماماَ وابسته به نور ینجامد که صد برابر سریعترازسیستم امروزی است .

کره جنوبی با استفاده ار نانو تکنولوژی پلاستیک های مقاوم در برابر نشت ساخته است .

نانو تکنولوژی به رشد اقتصاد انگلستان کمک شایانی کرده است.

نانو تکنولوژی در چین باعث مساعدتر شدن سرمایه گذاری در زمینه پزشکی تولید کنند گان انرژی محیط زیست واتومبیل شده است.

تاریخ ارسال: شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1384 ساعت 06:28 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر

باور کنید.................

باور کنید ، نیروی آدمی ، بی کران است.
باور کنید ،هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست
باور کنید ،که از عشق آفریده شده اید ، پس عشق را بیافرینید.
باور کنید ،خورشید به خاطر شما ، طلوع می کند.
باور کنید ،خدا هیچگاه از بندگانش ناامید نمی شود ولی بندگان او چرا!
باور کنید ، لایق بودن هستید.
باور کنید ، که اکنون مهم ترین لحظه است.
باور کنید ، که روح شما قدرت صعود به ماوراء را دارد.
باور کنید ، که شما هم می توانید
و تمام باورهای خود را از ته دل باور کنید تا زندگی ، شما را باور کند!

تاریخ ارسال: جمعه 21 بهمن‌ماه سال 1384 ساعت 12:26 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر

دوستی

دوست داشتن درست مثل ایستادن در سیمان خیس میمونه که هر چه بیشتر توش بمونی سخت تر جدا میشی، و اگر هم بتونی ازش بیرون بیای حتما رد پات باقی میمونه.

تاریخ ارسال: جمعه 21 بهمن‌ماه سال 1384 ساعت 12:25 ب.ظ | نویسنده: عباس کریمی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 34 )
<<   1     2      3      4     5   >>
صفحات